Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Εξοπλισμού γραφείου

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος του έργου «Δίκτυο Ανάδειξης – Στήριξης της Κρητικής Διατροφής» σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια επίπλων γραφείου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς επίπλων γραφειου