.

Νέα / Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέα Αραβικών

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ» ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης για πρόσληψη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11688/15-09-2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών για την περιοχή της Σητείας,...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Στέλεχος Στέγασης στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS»

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος «HELIOS»  GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS –...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Στέλεχος Στέγασης στο Ηράκλειο

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος “HELIOS»   GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέα Φαρσί – Νταρί

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος “HELIOS»   GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS -...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος “HELIOS” για την θέση του Διερμηνέα/Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή στις γλώσσες Φαρσί- Νταρί στην περιοχή του Ηρακλείου.

  Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κρήτη, προχωρά στην πρόσληψη Διερμηνέα-Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή στις γλώσσες  Φαρσί- Νταρί στην περιοχή του Ηρακλείου.   Η προθεσμία υποβολής...

Μητρώο κοινωνικών επιχειρήσεων

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη δημιουργία μητρώου κοινωνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών. Παρακάτω...

en_USEnglish