Επιλογή Σελίδας

Κέντρο λαϊκής τέχνης και πολιτισμού

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Σκούφων 20, T.K. 73131, Χανιά

Δήμος: Χανίων

Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη: Γαλανάκη Μαρία

Email – Site: https://www.facebook.com/art.kentima / art.kentima@gmail.com

Τηλέφωνο: 6944627350 / 2821092677

Θεματικό Αντικείμενο:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΘΕΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τοποθεσία
Φωτογραφίες