Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στην Τροποποίηση της Πρόσκλησης 12471/01-03-2021 για την υποβολή οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια ασφάλισης κατοικιών ως προς τα άρθρα:

  1. Αντικείμενο Πρόσκλησης
  2. Χρονική διάρκεια ασφάλισης

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς που ορίζεται στις Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

6. Α΄ Τροποποίηση Πρόσκλησης Ασφαλειες Κατοικιών ESTIA 2021