Επιλογή Σελίδας

Ο παγκρήτιος φορέας  Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Μυλοποτάμου και τους τοπικούς φορείς της περιοχής, διοργανώνει στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Μυλοποτάμου- με τη συμμετοχή 14 χωριών- τον ετήσιο θεσμό «Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός. Γη-Τροφή -Υγεία».

Ο θεσμός δομείται πάνω σε δύο άξονες:

  • Είναι τοποκεντρικός: «φωτίζει» την περιοχή, τους τοπικούς φορείς και πρωτοβουλίες, προβάλλει και παρουσιάζει την τοπική γαστρονομική κληρονομιά, αναδεικνύει τις τοπικές παραγωγές, τους μικροεπιχειρηματίες , τη χειροτεχνική και  πολιτιστική κληρονομιά, τις δυναμικές του τόπου  κλπ.
  • Είναι παγκρήτιος και διεθνής: διαπραγματεύεται θέματα Παγκρήτιου ενδιαφέροντος, τα διερευνά και τα αναδεικνύει, δημιουργεί πρωτοβουλίες και δικτυώσεις εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος, μεταφέρει καλές πρακτικές,  ενώ παράλληλα  λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ειδικών από διαφορετικά πεδία και χώρους.

Οι βασικές επιδιώξεις του θεσμού  είναι δύο και συγκεκριμένα α) η αποσαφήνιση και ο επαναπροσδιορισμός  με σύγχρονους όρους, της κρητικής διατροφικής κληρονομιάς καθώς και οι παράμετροι που την προσδιορίζουν (μοντέλο , προϊόντα, πολιτικές κλπ.), με έμφαση στην υγιεινή και πολιτιστική της διάσταση και β) η «κινητοποίηση», ενεργοποίηση, στήριξη  των τοπικών παραγωγικών, επιχειρηματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων συστημάτων,  καθώς  και  οι συνέργειες, δικτυώσεις και συμπράξεις που τους ενδυναμώνουν.

Το τριήμερο των εκδηλώσεων περιλαμβάνει ειδικές συναντήσεις γαστρονομικού, διατροφικού και άλλου σχετικού περιεχομένου, ενημερωτικές συναντήσεις, εργαστήρια για παιδιά και μεγάλους, πολιτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ανακοινώσεις συμφωνιών, μεταφορά καλών πρακτικών από άλλες χώρες και περιοχές, καθώς και πολλές δράσεις που ενισχύουν και αναδεικνύουν την ευρύτερη περιοχή και την ταυτότητά της. Σημειώνεται ότι δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Ο θεσμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο ανάδειξης, στήριξης του συστήματος “Κρητική Διατροφή”» , που  χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ