Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στην πρόσληψη ενός Γεωπόνου ΠΕ με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου από τους παρακάτω συνδέσμους:

10250 17-10-2019

ΑΙΤΗΣΗ