Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» προχωρεί στη διαδικασία μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά σε προθεσμία, από την ανάρτηση της πρόσκλησης, έως τις 09/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της, στη δ/νση Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, 713 03 Ηράκλειο Κρήτης.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση και το παράρτημα αυτής:

3. Πρόσκληση- Μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου ΕΣΤΙΑ (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2021