Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» προχωρεί στη διαδικασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των γραφείων του προσωπικού της και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά με προθεσμία, από την ανάρτηση της πρόσκλησης, έως τις 09/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της, στη δ/νση Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, 713 03 Ηράκλειο Κρήτης.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση και το παράρτημα αυτής:

3. Πρόσκληση Γραφείου Σητείας ΕΣΤΙΑ (5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2021