Επιλογή Σελίδας

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

13/02/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους του Μητρώου Δυνητικών Συνεργατών.

10733 13-02-2020