Επιλογή Σελίδας

Για Χανιά

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

11/03/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων στην πόλη των Χανίων

Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στο χώρο

3. Πρόσκληση- για Καύσιμα Χανιά