Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακού χάρτη απεικόνισης διαδρομών χειροτεχνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, προκειμένου να υποβάλουν οικονομική προσφορά στο διάστημα από 7-6-2019 έως 14-6-2019.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ