Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την μίσθωση τριών (3) οχημάτων, δύο (2) επιβατικού τύπου πέντε θέσεων και ενός (1) οχήματος 4Χ4, 1,5 καμπίνα με καρότσα, με δικαίωμα εξαγοράς (Leasing).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Πρόσκληση 12308 19/01/2021