Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης, aοικονομική προσφορά για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας.