Επιλογή Σελίδας

Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

30/01/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

10664 29-01-2020