Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών μηχανικού στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα των κατοικιών που διαμένουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

3. Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών Μηχανικού