Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 2 Διερμηνέων Φαρσί/Νταρί εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων στην Κρήτη, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εδώ για την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.