Επιλογή Σελίδας

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

2 Πρόσκληση- ιατρου -τεχνικου