Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής Κοινωνικών Λειτουργών, στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με τοπικό εταίρο τον ΠΛΟΗΓΟ.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά στην πρόσληψη τριών Κοινωνικών Λειτουργών για την περιοχή του Ηρακλείου και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

10171 17-09-2019

ΑΙΤΗΣΗ