Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ατόμου για τη θέση διοικητικού προσωπικού, ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατώντας εδώ. Μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλουν και τη σχετική Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.