Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109) που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, με τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εδώ για την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.