Επιλογή Σελίδας

Στη διαδικασία επιλογής τριών (3) Διερμηνέων Ουκρανικής & Ρωσικής γλώσσας, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “HELIOS” του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, προχωρά η «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ».

Πρόκειται για την πρόσληψη Διερμηνέων/ Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην περιοχή του Ηρακλείου (1 θέση), στην περιοχή των Χανίων (1 θέση) και στην περιοχή της Σητείας (1 θέση).

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την Τρίτη 26/4/2022 και ώρα 2:00 μ.μ.

 

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Αίτηση