Επιλογή Σελίδας

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/ Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος  ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία, προχωρά η  «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ».

Πρόκειται για την πρόσληψη ενός ατόμου της ειδικότητας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/ Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, μέχρι τις 31/12/2021 στην περιοχή της Σητείας Λασιθίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 2:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφίου από τους παρακάτω συνδέσμους:

2 Διερμηνέας ESTIA

2. ΑΙΤΗΣΗ