Επιλογή Σελίδας

Τίτλος επιμόρφωσης: «ΕTSY – Πώς δημιουργούμε ένα επιτυχημένο κατάστημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Etsy»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας», με κωδικό 2018ΕΠ40200003, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιείται από τον ΠΛΟΗΓΟ σε όλη την Κρήτη, ξεκινούν αιτήσεις ενδιαφέροντος στη θεματική ενότητα: Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στη Μόδα «ΕTSY – Πώς δημιουργούμε ένα επιτυχημένο κατάστημα στο Etsy»

Διάρκεια: 20 ώρες (5 ημέρες)
Τρόπος εκπαίδευσης: Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος: Το ταχύρρυθμο σεμινάριο απευθύνεται σε χειροτέχνες και στοχεύει στην απόκτηση  γνώσεων για τη δημιουργία επιτυχημένου καταστήματος στην πλατφόρμα Etsy και την επιτυχημένη προβολή των χειροτεχνικών τους προϊόντων.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στις συμμετέχουσες και θα υλοποιηθεί εντός του Απρίλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω email στο epapa@ploigos-ea.gr ή τηλεφωνικά στο 2810251050.