Επιλογή Σελίδας

Στη διαδικασία επιλογής δύο (2) ατόμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί, προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (προγράμματα ESTIA 2021, HELIOS, ΠΔΕ κλπ.).

Πρόκειται για την πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, μέχρι τις 31/12/2021 στην περιοχή Ηρακλείου με τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Κοινωνικών Λειτουργών (1 θέση)
  2. ΤΕ Οικονομικού (1 θέση)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφίου από τους παρακάτω συνδέσμους:

2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2. ΑΙΤΗΣΗ