Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υποβολή προσφορών ασφάλισης των κατοικιών που μισθώνονται στην περιοχή Ηρακλείου και Σητείας, για να διαμείνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΕSTIA 2021».

Η σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων θα έχει διάρκεια από 10/03/2021 έως 31/12/2021

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

3 Πρόσκληση Ασφαλειες Κατοικιών ESTIA 2021