Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να αντλήσετε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

elGreek