Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Οικοτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Προγράμματα Επιμόρφωσης διάρκειας 50 περίπου ωρών.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και θα προηγηθούν αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Κ.Η.Μ.Ο. και αμέσως μετά όσοι παράγουν Οικοτεχνικά προϊόντα.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 28/01/2020 είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ploigos-ea.gr , είτε στα γραφεία του ΠΛΟΗΓΟΥ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146.

Μπορείτε να αντλήσετε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη σχετική αίτηση από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση