Επιλογή Σελίδας

Στην πρόσληψη ενός Λογιστή ΤΕ και ενός Μηχανικού ΤΕ Δομικών Έργων προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με τοπικό εταίρο τον ΠΛΟΗΓΟ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

Λογιστής ΤΕ

Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων

ΑΙΤΗΣΗ