Επιλογή Σελίδας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του νέου προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας 2022, για 25.000 ωφελούμενους, σε δήμους και δημόσιους φορείς, από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οποία οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν στους Δήμους για εργασία και έπειτα θα είναι δικαιούχοι της δωρεάν κατάρτισης πάνω στα αντικείμενα που είχαν δηλώσει κατά τη διάρκεια της αίτησης τους.

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συμμετέχει στη Δράση ως Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης!

Αν είστε επιτυχών στο πρόγραμμα, τηλεφωνήστε στο 2810792207, και ενημερωθείτε για τα επόμενα βήματα σας, εναλλακτικά στείλτε email στο katartisi@ploigos-ea.gr.

Μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα στις πιστοποιημένες αίθουσες μας στο Ηράκλειο ή στο παράρτημα μας στην Σητεία.

  • Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 107, 71414, Αμμουδάρα (Ηράκλειο)
  • ‘Εξω Μουλιανά, 72300 (Σητεία)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε είναι:

  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο)
  • Γραμματειακή υποστήριξη