Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη διερμηνέα Σορανί-Κιρμαντζί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194) στην περιοχή του Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και τοπικό εταίρο για το Ηράκλειο και τη Σητεία την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

Πρόσκληση

Αίτηση