Επιλογή Σελίδας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις τρεις θέσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 7/6/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους παρακάτω συνδέσμους:

Στέλεχος υλοποίησης διακρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Διοικητικό προσωπικό

Στέλεχος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται υποχρεωτικά και Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση.