Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού που θ’ απασχοληθεί στο πρόγραμμα «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης», σύμφωνα με την πρόσκληση 10288/4-11-2019.

Τα οριστικά αποτελέσματα για τη θέση του Γεωπόνου ΤΕ, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, επικυρώθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας και έχουν ως εξής:

Επιτυχών/ούσα:

Αρ. πρωτ. αίτησης 10320/14-11-19: 66,76 μόρια

Επιλαχών/ούσα:

Αρ. πρωτ. αίτησης 10323/15-11-19: 58,72 μόρια