Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (GR/00298/IMPL JK) σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

10581/ 10-1-2020 για την πρόσληψη Νηπιαγωγού στα Χανιά

10580/10-1-2020 για την πρόσληψη Στελεχών Στέγασης σε Ηράκλειο και Χανιά

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά ειδικότητα:

Στελέχη Στέγασης σε Ηράκλειο και Χανιά

Νηπιαγωγός- Χανιά

Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων στην διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από την λίστα επιλαχόντων.