Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων και επιλαχόντων) αφορούν στις παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

10449/17-12-2019 για την πρόσληψη Στελεχών Κέντρου Ένταξης, Λογιστή και Επικοινωνιολόγου

10451/17-12-2019 για την πρόσληψη Νηπιαγωγών σε Ηράκλειο και Σητεία

10452/17-12-2019 για την πρόσληψη Διερμηνέων σε Χανιά και Σητεία

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά ειδικότητα:

Στελέχη Κέντρου Ένταξης-οριστικά

Λογιστής-οριστικά

Επικοινωνιολόγος-οριστικά

Νηπιαγωγοί-οριστικά

Διερμηνείς-οριστικά

Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων στη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.