Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12672/20.04.2021, για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων, που υλοποιεί η εταιρεία.

O οριστικός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης/ Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την 11/05/2021.

Ακολουθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης

9. Πίνακας Οριστικών ΤΕ Οικονομικού