Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA – Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων και επιλαχόντων) αφορούν στις παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

  • 10171/17-09-2019 για την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών
  • 10174/18-09-2019 για την πρόσληψη Λογιστή ΤΕ
  • 10175/18-09-2019 για την πρόσληψη Μηχανικού ΤΕ Δομικών Έργων

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, έπειτα από σχετικό αίτημα του συντονιστή εταίρου, οι θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών αυξήθηκαν από τρεις (3) σε πέντε (5).

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά ειδικότητα:

Κοιν.Λειτουργός

Λογιστής

Μηχανικός

Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων στη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τις λίστες επιλαχόντων.