Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων των ειδικοτήτων Κοινωνικού Λειτουργού και Πτυχιούχου ΤΕ Οικονομικού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12590/19.03.2021 για τα προγράμματα που υλοποιεί (ESTIA 2021, HELIOS, ΠΔΕ κλπ.).

Οι οριστικοί πίνακες και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης/ Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την 14/04/2021.

Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων κατά τη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.

Ακολουθούν οι οριστικός πίνακες κατάταξης:

12. Πίνακας Οριστικών ΚΛ

12. Πίνακας Οριστικών ΤΕ Οικονομικού