Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Επόπτη Στέγασης, της πρόσκλησης 12816/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία.

O οριστικός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης/ Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την 29/06/2021.

Ακολουθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης:

9. Πίνακας Οριστικών Επόπτης