Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA – Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2020/0000000239), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10420/11.12.2019, για την πρόσληψη Εποπτών Φιλοξενίας.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι με την από 10/1/2020 απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας το υπό πρόσληψη προσωπικό αυξήθηκε από ένα σε τρία άτομα, καθώς προέκυψαν δύο επιπλέον κενές θέσεις εργασίας για την ειδικότητα του Επόπτη Φιλοξενίας.

Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων στη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.

Οριστικά αποτελέσματα