Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8932/03-07-17,  για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί.

Η πρόσληψη θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ο οριστικός πίνακας και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης/Επιλογής Προσωπικού για την ειδικότητα Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί, επικυρώθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την Παρασκευή 21/7/2017.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται στις ιστοσελίδες της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr) και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Ακολουθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης:
Διερμηνέας Σορανί/Φαρσί