Επιλογή Σελίδας

Αντικείμενο Πράξης

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση του προγράμματος Voucher με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, συμβουλευτικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών καθώς και στη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. Προηγούνται στη μοριοδότηση οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι έχουν εργαστεί σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Περιγραφή Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 580 ώρες.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το επίδομα που θα δίνεται με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 2.520.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.000€ και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.520€.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους εξής τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • Μεταποίηση/ Βιομηχανία, Κατασκευές
 • Ευεξία – Αισθητική – Καλλωπισμός και άλλα συναφή επαγγέλματα
 • Υγεία Πρόνοια
 • Τουρισμός και Επισιτισμός

Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν κατά τη συμμετοχή 

 • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Βεβαίωση Ανεργίας (από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.)
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου επίσημη μετάφραση πτυχίου και πράξη αναγνώρισης)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019
 • Βεβαίωση Συμμετοχής σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (προαιρετικό)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθου Ν. 1599/96 ότι:
  «Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης» και
  «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»
  και θα απευθύνεται στην ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας»

Παρακάτω θα βρείτε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο voucher ανέργων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο voucher@ploigos-ea.gr ή να τηλεφωνήσετε στο (+30) 2810-792207.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Αρναουτάκη Μαρία | E: marnaoutaki@ploigos-ea.gr
Σαραφαλντίν – Βαμβουκάκη Μάριαμ | E: mvamvoukaki@ploigos-ea.gr
Σκαρβελάκης Γεώργιος (Παράρτημα Σητείας) | E: kekmoulianon@yahoo.gr | Τ: (+30) 28430-95500

Μπορείτε να κάνετε αίτηση τώρα!


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.