Επιλογή Σελίδας

“Άνοιξε” ο νέος κύκλος αιτήσεων για επιπλέον 30.000 ωφελούμενους για το Voucher Ανέργων της ΔΥΠΑ.  Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου στις πιστοποιημένες αίθουσές της στο Ηράκλειο και τη Σητεία.

Κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

 • να είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • να έχετε ηλικία άνω των 18 ετών
 • να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ, ΔΕΝ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

 • Όσοι δεν είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ, και άνω των 18 ετών
 • Όσοι έχουν πάρει ΚΑΥΑΣ στο πλαίσιο των έργων ανέργων ή εργαζομένων, της δράσης 16913, και έχετε ενταχθεί σε τμήμα το οποίο υλοποιήθηκε.

Για την υποβολή αίτησης χρειάζονται:

 • οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
 •  η επισύναψη των παρακάτω δικαιολογητικών:
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, την οποία θα απευθύνετε στη ΔΥΠΑ (ΠΡΟΣ: ΔΥΠΑ) και μ’ αυτήν θα δηλώνετε: α.Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations). β.Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  • Πρόσθετα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα, το οποίο θα επιλέξετε (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-gia-ten-katartise-meso-ton-kedibim-ton-aei-kai-ton-adeiodotemenon-kdbm

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελούμενων και θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα στην υποβολή της αίτησής σας,  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2810-792207,  ώστε να σας βοηθήσουμε να κάνουμε τη διαδικασία μαζί χωρίς επιβάρυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.