Επιλογή Σελίδας
Η Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή Πλοηγός έχει αναλάβει ως μέλος ένωσης εταιρειών, την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Ελαιοτεχνία», του οποίου δικαιούχος είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (Σ.Ε.Β.Ι.Τ.Ε.Λ.) με κωδικό Ο.Π.Σ. 5003115. Το Έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Σκοπός του Έργου (Πράξης) είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας συνολικά 981 εργαζομένων αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας. Οι παραπάνω εργαζόμενοι επιλέχθηκαν με εντελώς αντικειμενική μοριοδότηση κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε Πληροφοριακό Σύστημα Υποδοχής Αιτήσεων.

Η Εκπαιδευτική  – Αναπτυξιακή Πλοηγός έχει αναλάβει την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης  (20% των ωρών σύγχρονη και 80% ασύγχρονη) για 450 περίπου μισθωτούς εργαζομένους περιλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται σε αναστολή σε 5 αντικείμενα κατάρτισης (100 ή 80 ωρών) και  σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας.

Στο τέλος κάθε προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα δώσουν υποχρεωτικά δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης εξ’ αποστάσεως με την χρήση διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης. Επίσης, ο κάθε εργαζόμενος θα λάβει από τον Σ.Ε.Β.Ι.Τ.Ε.Λ., για κάθε ώρα πραγματικής παρακολούθησης του προγράμματός του, 5€ (μικτά).

Για την δική σας ενημέρωση σχετικά με το εν λόγω Έργο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email elaiotexnia@ploigos-ea.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 2810-792207.

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Καλέντη Βασιλική | E: vkalenti@ploigos-ea.gr
Σαραφαλντίν – Βαμβουκάκη Μάριαμ | E: mvamvoukaki@ploigos-ea.gr
Αρναουτάκη Μαρία | E: marnaoutaki@ploigos-ea.gr

Προκειμένου να ενημερώνεστε για περισσότερα προγράμματα κατάρτισης, πατήστε εδώ!