Επιλογή Σελίδας

Για Ηράκλειο

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

11/03/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους του Μητρώου Δυνητικών Συνεργατών

3. Πρόσκληση- για Καύσιμα Ηράκλειο