Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού των λευκών ειδών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των ωφελούμενων του προγράμματος «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία», για το 2021, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έως την Παρασκευή  12/03/2021 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, να υποβάλουν προσφορές.

3. B Πρόσκληση- ΗΡΑΚΛΕΙΟ Καθαριστήριο Λευκών Είδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ