Επιλογή Σελίδας

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα στο Ηράκλειο για την προσωρινή στέγαση προσφύγων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 9.00 – 15.00,  στις έδρες των εμπλεκόμενων φορέων:

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Διεύθυνση:  Ν. Παχάκη 2, 70100, Αρχάνες, Iστοσελίδα: www.anher.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων:  developer@anher.gr. Πληροφορίες κ. Ντέπυ Ροβίθη, τηλ. 2810 753311, 2810 753300  φαξ 2810 753310

Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, Διεύθυνση:  Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146, 71303, Ηράκλειο, Iστοσελίδα: www.ploigos-ea.gr , Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων: info@ploigos-ea.gr. Πληροφορίες κ. Σοφία Τσεντελιέρου  τηλ. 2810792207, φαξ, 2810792206

Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ, για την Αίτηση εδώ και για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις εκμίσθωσης των κατοικιών εδώ