Προφίλ Εταιρείας

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ  συστήθηκε τον Μάρτιο του 1995 και δραστηριοποιείται σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Κατάρτισης σε όλη την Κρήτη. Εδρεύει στο Ηράκλειο (λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 κτίριο ένωσης αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου) και λειτουργεί παραρτήματα στην πόλη του Ρεθύμνου(Πορτάλιου 6-8), στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου, Στην Σητεία.

Συστήθηκε από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, Αναπτυξιακές Εταιρείες (Α.Ε ΟΤΑ), Παραγωγικούς και άλλους φορείς  με σκοπούς:

 • την ανάληψη δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της της καινοτομίας σε αναπτυσσόμενους ή και ανεπτυγμένους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
 • Την δημιουργία εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων (κοινωνικές, οικοτεχνικές, μικρής και στοχευμένης επιχειρηματικότητας διαδικασία εκκόλαψης επιχειρήσεων με έμφαση τις κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Την λειτουργία θερμοκοιτίδων προστατευμένης λειτουργίας επιχειρήσεων
 • Την εκπόνηση ερευνών και μελετών σε συναφείς με τους καταστατικούς σκοπούς τομείς.
 • Την ανάπτυξη δράσεων στο απόδημο Ελληνισμό που ενδυναμώνουν την Ελληνική Πολιτιστική ταυτότητα των ομογενών και συμβάλλουν στην μετάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού.
 • Την ανάληψη και υλοποίηση δράσεων αλλά και παρεμβάσεων πολιτιστικού περιεχομένου σε Εθνικό Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο καθώς και την συνεργασία με φορείς που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.
 • Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων που συμβάλουν στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερία όλων των κοινωνικών ομάδων.
 • Την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα,  συμπράξεις και φορείς
 • Την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων των ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων καθώς και των ευάλωτων ή ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Σήμερα το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου –  Μαλεβιζίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Λασιθίου, την Ένωση Ξενοδοχείων Σητείας, τον Παγκρήτιο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και το ΚΟΙΠΟΔΙ (Κοινωνικό Οικο-Πολιτιστικό Δίκτυο).

Από το 1995 μέχρι σήμερα η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στην Ελλάδα,  και την Ευρώπη. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο (μαζί με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου) μεταφέροντας τεχνογνωσία στην Αυτοδιοίκηση της Κύπρου για την δημιουργία Αναπτυξιακών φορέων και σχημάτων πρίν την ένταξή της Κύπρου στη Ε.Ε και μετά στον σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της κοινής Εταιρείας Ευρωπαϊκού Τύπου, με την επωνυμία POLYPHONIA  και το διακριτικό τίτλο: «ΕΟΟΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ», μαζί με τις εταιρίες ComiteRegionalPourLa Formation Des PyrauxAuxActivitesDuTurisme “Cofrat» και  PROMIDEA SOC. COO A.R.L (Αναπτυξιακή Εταιρεία). Συμμετέχει στο πανελλαδικό Δίκτυο Απασχόλησης με διακριτικό τίτλο ” EMPLOY NET “. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με μόνιμο  εξιδεικευμένο επιστημονικό προσωπικό και διαθέτει  μεγάλο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών στην Ελλάδα και την Ευρώπη που εμπλουτίζεται συνεχώς.

Κατά την περίοδο του Γ’ ΚΠΣ (2002-2008), υλοποίησε πάνω από 35 projects με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Παιδείας, των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας, του ΟΑΕΔ, της ΚΕΔΚΕ, σειράς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης.Επίσης, συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση (Άξονες NOW, YOUTHSTART ADAPT και EQUAL) σε έξι εταιρικά σχήματα, καθώς και σε πλήθος Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (ΤΠΑ) και Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑ), Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και στην κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II, ως ανάδοχος ή και ως τελικός δικαιούχος.

Η εταιρεία συμμετείχε σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», ως Συντονιστής Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου» και ως εταίρος σε άλλες 5  Αναπτυξιακές Συμπράξεις στους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου Κρήτης (Α.Σ. «Δίκτυο Αλληλεγγύης», «Δρόμοι Απασχόλησης», «Κοινωνικός Ιστός», «Συνεργασία» και «Ο Τροχός»).

Παράλληλα, συμμετείχε ως Συντονιστής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» και ως εταίρος σε άλλες 6 Αναπτυξιακές Συμπράξεις στους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου (Α.Σ. «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», «Πρόοδος», «Ανοικτοί Ορίζοντες» και «Όλοι μαζί», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δραστηριότητα

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συνεργάζεται με εκατοντάδες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από την Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην Κύπρο και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μεταφέροντας  τεχνογνωσία σε θέματα τοπικής Ανάπτυξης και Κατάρτισης, ενώ σημαντική είναι η συμβολή της στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας.

Πιο συγκεκριμένα, η  εταιρεία:

 • Υλοποιεί δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Σχεδιάζει, μεριμνά, οργανώνει και διεξάγει προγράμματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και της κοινωνικής οικονομίας.
 • Συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα και σε συναφείς συνοδευτικές και συμπληρωματικές ενέργειες.
 • Υλοποιεί δράσεις υπερ των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων(ΑΜΕΑ , μετανάστες πρόσφυγες κλπ) του πληθυσμού που συμβάλουν στην ένταξή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό.
 • Δραστηριοποιείται στη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
 • Ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ίδρυση, την οργάνωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (που αφορούν ιδίως τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την οργάνωση δράσεων marketing και προβολής, την κατάρτιση του προσωπικού) σε Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων ή Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων  (BusinessIncubators).
 • Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα.
 • Εφαρμόζει συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των υλοποιούμενων ενεργειών και δράσεων, παρέχει πιστοποιήσεις, μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών, των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων, τα οποία αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
 • Αναλαμβάνει και υλοποιεί δράσεις, αλλά και παρεμβάσεις πολιτιστικού περιεχομένου, σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπονεί έρευνες, μελέτες πιλοτικών προγραμμάτων κ.α., για λογαριασμό της Εταιρίας, των μελών  της, της Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επίσης, παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και ασχολείται με τη μελέτη και εκτίμηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων καθώς και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (νέοι, γυναίκες κ.α.), σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και των αναγκών σε ειδικευμένο προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση.

Η εταιρεία έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη Γυναικείων Συνεταιρισμών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων,  στηρίζοντας τα μέλη τους κυρίως στο στάδιο της εκκόλαψης, αλλά και στη συνέχεια στη φάση της αναζήτησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στο θέμα της ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας έχει εκπονήσει δύο σχετικές μελέτες με τίτλο «Μελέτη για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον εναλλακτικό τουρισμό από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013) και «Αξιοποίηση τοπικών- φυσικών και πολιτιστικών πόρων από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013).

Έχει οργανώσει ειδικό τομέα για την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης των ομάδων του πληθυσμού που υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας αλλά και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο τομέας αναπτύσσει δραστηριότητες με ομάδες-στόχο: Φυλακισμένους-αποφυλακισμένους, Ανήλικους παραβάτες, Άτομα με γλωσσικές πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, Πρόσφυγες – μετανάστες, Κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία είναι Δικαιούχος της Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Γ΄ για υλοποίηση Ενεργειών ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013 οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα και λειτουργεί σύμφωνα με Κανονισμούς  Εσωτερικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Διαχείρισης  που έχουν ψηφιστεί από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Επίσης έχει πιστοποιηθεί από το 1995 για δράσεις Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Είναι πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα υπολογιστών Telefos. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ είναι επίσης πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στα θεματικά πεδία Περιβάλλον, Τουρισμός – Παροχή Υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά – Μεταφορές, Υγεία και Πρόνοια, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Παιδαγωγικά, Οικονομία-Διοίκηση και Πληροφορική

Έρευνες – Μελέτες

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των αναγκών στην επαγγελματική κατάρτιση, προχώρησε σε συστηματική έρευνα, καταγραφή επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν την τοπική οικονομία τις Κρήτης τους κλάδους παραγωγής, και την τοπική αγορά εργασίας με τις προοπτικές που εμφανίζουν και τις αναγκαιότητες κάλυψης εξειδικεύσεων.

Σε ό,τι αφορά Κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες:

 • Πραγματοποίησε έρευνα για την παραβατικότητα των ανηλίκων στο Νομό Ηρακλείου. Στην έρευνα αυτή έγινε συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των παραβατών και το είδος των παραβάσεων, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, σύγκριση με την παραβατικότητα άλλων κέντρων, διερεύνηση των αιτιών της παραβατικότητας, προτάσεις αντιμετώπισης της.
 • Πραγματοποίησε έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων της περιοχής του Νομού Ηρακλείου, την οικονομική κατάσταση και τα οικιστικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν

Μελέτες Δικτύου ΙΑΣΩΝ

 1. Σ-ΤΕΔΚ-Κ – Μελέτη για τους νέους στην Κρήτη.
 2. Μελέτη για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης των Νέων στο Νομό Ρεθύμνου.
 3. Μελέτη για την Πρόληψη της Εγκατάλειψης της Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου.

Μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στο θέμα της ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας έχει εκπονήσει δύο σχετικές μελέτες με τίτλο «Μελέτη για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον εναλλακτικό τουρισμό από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013) και «Αξιοποίηση τοπικών- φυσικών και πολιτιστικών πόρων από κοινωνικές επιχειρήσεις» (2013).