Επιλογή Σελίδας

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία είναι Δικαιούχος της Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Γ΄ για υλοποίηση Ενεργειών ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013 οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα και λειτουργεί σύμφωνα με Κανονισμούς  Εσωτερικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Διαχείρισης  που έχουν ψηφιστεί από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Επίσης έχει πιστοποιηθεί από το 1995 για δράσεις Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Είναι πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα υπολογιστών Telefos. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ είναι επίσης πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στα θεματικά πεδία Περιβάλλον, Τουρισμός – Παροχή Υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά – Μεταφορές, Υγεία και Πρόνοια, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Παιδαγωγικά, Οικονομία-Διοίκηση και Πληροφορική