Επιλογή Σελίδας

Οργανόγραμμα – Στελέχη

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «Πλοηγός» απασχολεί επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (Τ.Ε. και Π.Ε. Οικονομικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών) και έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες στην παροχή συμβουλών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπόνηση ειδικών μελετών.