Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία διαθέτει συνολικά 1500 m2 πλήρως εξοπλισμένων  χώρων στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Συνολικά διαθέτει 9 πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας σε πάγιες δομές, συνολικής δυναμικότητας 221 σπουδαστών, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με δίκτυο ενοικιαζόμενων πιστοποιημένων δομών. Η έδρα και τα παραρτήματα είναι εξοπλισμένα με συστήματα μηχανογράφησης που περιλαμβάνουν:

Δίκτυο fastEthernet 10/100 Mbps με κεντρικό εξυπηρετητή Windows NT 4.0 Server για την έδρα και κεντρικό εξυπηρετητή Windows 98 και Windows XP Pro για τα περιφερειακά παραρτήματα. Σταθμούς εργασίας με Windows 98 και Windows XP (Home και PRO) για όλες τις δομές.

Αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονους Η/Υ που συνδέονται μεταξύ τους μέσω δικτύου fastEthernet 10/100 Mbps, και επίσης συνδέονται με τον κεντρικό εξυπηρετητή κάθε δομής με την ίδια ταχύτητα, το οποίο τους παρέχει:Πρόσβαση στο διαδίκτυο, Κοινή χρήση περιφερειακών της εταιρείας, Προσωπικό e-mail

Συνδέσεις ISDN 64 Mbps στα παραρτήματα και ADSL 1024 Mbps στην έδρα για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εταιρικό Mail Server με δυνατότητα πλήρους διαχείρισης, απεριόριστο χώρο αποθήκευσης και δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων λογαριασμών.

Θέσεις εργασίας με σύγχρονους Η/Υ συνδεδεμένους στο τοπικό δίκτυο της εκάστοτε δομής το οποίο τους παρέχει: Πρόσβαση στο διαδίκτυο, Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών, Προσωπικό e-mail

Κοινόχρηστα περιφερειακά συνδεδεμένα στο τοπικό δίκτυο όπως:CD Recorder, Scanner, Εκτυπωτές Laser έγχρωμους και ασπρόμαυρους και Inkjet έγχρωμους.

Σύγχρονος ηλεκτρονικός εξοπλισμός διατίθεται τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για την λειτουργία της  εταιρείας, όπως:Προβολικά συστήματα, Projectors, Αίθουσες με TV, Video, Πλήρως εξοπλισμένα γραφεία.

Παραρτήματα

Έδρα:

Ηράκλειο
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 ΤΚ 71303
Τηλ: 2810-792119 / 792207
Fax: 2810-792206
E-mail: info@ploigos-ea.gr

Παραρτήματα:

ΡΕΘΥΜΝΟ
Πάνορμο – Δήμος Γεροποτάμου ΤK 74057
Τηλ: 28340 –20053 / 51237  Fax: 28340 – 20052

ΛΑΣΙΘΙ
Έξω Μουλιανά – Δήμος Σητείας ΤK 72300
Tηλ:  28430 95500 / 95501